Aktuellt

13 februari 2021
Boka årets skogsvård

Jolo och Skogsvård skapar tillväxt, hänger ihop, det vet ni ju.
I Mellanskog medlemstidning fick vi nyligen mycket hedrande förtroendet att ge våra tips om hur vi röjer för tillväxt. Tack för det!

För oss handlar det mesta om röjning. att bry oss om, titta till, engagera oss och åtgärda i rätt tid i skogens omloppstid. Vi ser att det bästa vi kan göra idag är att röja det som behöver röjas idag. Snabbt hamnar man efter, för det ”växer ju så välsignat” och det blir snabbt sensammare, svårare och dyrare röjning.

Därför tycker vi att en helt nummer om röjning är fantastiskt att få vara en del av.
Gör det du kan själv, för ren friskvård men ha rimliga förväntningar på hur mycket du hinner.
Vårt bästa tips är att börja på ditt bästa område! Då ser du snabbt vad tillväxt är på riktigt.
Resten köper du tjänsten för!!
#stoltskogsvårdare #livetiskogen #bokaskogsvård

Läs hela inlägget »

Tjänster

Jolo erbjuder tillväxtfrämjande tjänster inom skogen i södra Hälsingland!

Vi är PEFC certifierade och arbetar för att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion samtidigt som biologisk mångfald bevaras och kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas.

Utbildningar

Vi erbjuder certifierade (Säker skog & SYN) utbildningar i vacker gårdsmiljö i Hälsingland. 

  • Motorsågskörkort
  • Röjsågskörkort
  • Natur & kulturhänsyn
  • Inspirationsdag för röjning
  • "Skräddarsydda" skogsdagar enligt dina egna önskemål.

Jolo - För mer röjning av våra skogar!

Lars-Göran "Lövet" Löfgren & Helen Löfgren

Om Jolo

Vi är ett familjeföretag som bygger på skogligt intresse och omsorg för ekonomiskt och miljömässigt hållbart skogsbruk. 

För privata & andra uppdragsgivare

Vi utför skogsvårdstjänster till både privata markägare och andra uppdragsgivare i Hälsingland. Tillsammans med våra medarbetare har vi under åren röjt nära 1000 hektar per år.

Läs mer om våra tjänster här >

Motormanuella utbildningar

Sedan 2015 erbjuder vi motormanuella utbildningar, inspirationsdagar för röjning, samt "grönt kort" Natur och Kulturmiljövårdkurs.

Läs mer om våra utbilningar här >

Kontakt

Ta kontakt för rådgivning eller prisförfrågan.

Telefon

070 - 607 36 31

E-post

Facebook